ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

   ART RUG PROJECTS x PHILIPPOS THEODORIDES         ART RUG PROJECTS x BEA BONAFINI               ART RUG PROJECTS x JANNIS VARELAS

                            Thread Variations                                                                       A Monstrous Fruit                                                                 Marlows' Dreams

       Green Interior (1.60 x 2.20 m)                               A Monstrous Fruit Invite                       detail

 

 

 

  ART RUG PROJECTS x BEA BONAFINI                           ART RUG PROJECTS x BEA BONAFINI                 ART RUG PROJECTS x BEA BONAFINI

                            Labyrinth                                                                            Animals of your lips                                                                     Unearthly 

IMG_6579aaa                                  3                 Exhibition view

 

 

 

 

                                  ART RUG PROJECTS x CHIOMA EBINAMA                    ART RUG PROJECTS x BEA BONAFINI

                                                          The Eleventh House                                                                 (Under) Black Earth

                                           IMG_4800b                           POSTER_BONAFINI.indd