ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

   ART RUG PROJECTS x PHILIPPOS THEODORIDES             ART RUG PROJECTS x BEA BONAFINI                 ART RUG PROJECTS x JANNIS VARELAS

                            Thread Variations                                                           A Monstrous Fruit                                                             Marlows' Dreams

Green Interior (1.60 x 2.20 m)                            A Monstrous Fruit Invite                    detail

 

 

 

  ART RUG PROJECTS x BEA BONAFINI                                ART RUG PROJECTS x BEA BONAFINI                 ART RUG PROJECTS x BEA BONAFINI

                            Labyrinth                                                                            Animals of your lips                                                          Unearthly 

IMG_6579aaa                           3                 Exhibition view